Business Coaching

Hos Protagonist har vi arbejdet med iværksættere, start-ups og ledere i snart 20 år for at sikre, at ambitioner og ideer bliver realiseret – til gavn for lederne selv, men så sandelig også ansatte, kunder og samfundet mere generelt.

Målgruppe og udbytte

Målgruppen for Business Coaching-programmet er små og mellemstore virksomheder, der er i en opstartsfase eller mangler sparring til at komme videre, efter de indledende ideer er realiseret.

Udbyttet er tydelige strukturer, systematik og processer, der skaber momentum for dig og din virksomhed.

Kompetencer

Nogle af de områder, vi har arbejdet med er:

 • Positionering af virksomheder og produkter
 • Skalering af virksomheder
 • Nye forretningsområder og –modeller
 • Digitalisering af processer
 • Insourcing og/eller outsourcing af opgaver
 • Kampagner
 • Markedsføring (markedsføringplaner, hjemmesidetrafik, generering af leads, salg mv.)

Coaching-forløbet

Et typisk forløb varer 3-6 måneder, og et tre måneders forløb kunne så således ud:

 • Opstart: Indledende samtale og forventningsafstemning
 • Uge 1-2: Arbejde med defineret opgave og status- og udviklingssamtale
 • Uge 3-4: Arbejde med defineret opgave og status- og udviklingssamtale
 • Uge 5-6: Arbejde med defineret opgave og status- og udviklingssamtale
 • Uge 7-8: Arbejde med defineret opgave og status- og udviklingssamtale
 • Uge 9-10: Arbejde med defineret opgave og status- og udviklingssamtale
 • Uge 11-12: Arbejde med defineret opgave og afslutning på forløb

Arbejdsproces

Først og fremmest laver vi en overordnet plan ud fra følgende struktur:

 1. Vision
 2. Kvartalsplan​
 3. Ugentlig evaluering
 4. Daglig optimering

Selv arbejdsprocessen er grundlæggende ret simpel og består af følgende områder:

 1. Evaluer
 2. Reflekter
 3. Planlæg
 4. Eksekver

Det er en simpel tilgang, og det er nok derfor, den fungerer super godt og er meget effektiv. Inspirationen kommer fra OODA-loopet, som blev udarbejdet af John Boyd, som var oberst i det amerikanske flyvevåben.

Pris

Prisen afhænger af den/de opgave(r), der skal løses.

Business Coaching Momentum
Forløbet oven for er et typisk forløb, der koster 8.500 kr. pr. md. Det kræver, at din virksomhed er profitabel og er ude over den tidligste opstartsfase – eller at du har et meget veldefineret projekt, der skal realiseres. Der er mulighed for e-mail-konsultation undervejs i forløbet.

Business Coaching Opstart
Virksomheder, der er på idestadiet, kan gøre brug af opstarts-pakken. Hver 14. dag taler vi sammen i 30 minutter, hvor vi sætter klare mål og følger op på arbejdet med at nå målene. Mellem samtalerne arbejdes der på opgaven eller opgavern. Der er mulighed for e-mail-konsultation undervejs i forløbet. Prisen er 5.000 kr. pr. md.

Du kan afbryde forløbet, når som helst – der er ingen bindinger.

Vi arbejder med få klienter, så derfor er et nødvendigt at ansøge om at komme i betragtning til en plads på coaching-forløbet.

Ansøg om coaching-forløb