Dataansvar

Protagonist er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse forordningen. Modtagne data behandles alene af Protagonists ansatte. Protagonist beder ikke om persondata ud over kontaktoplysninger.

Behandling af persondata

Protagonist sikrer transparent databehandling, og vi beder dig alene om at stille dine kontaktoplysninger til rådighed for os med henblik på at kunne administrere udsendelse af nyhedsbreve eller tilmelding til kurser. Med mindre du angiver det modsatte, vil vi også bruge dine kontaktoplysninger til at holde dig orienteret om relevante tilbud.

Dine data slettes, når vi ikke behandler dem længere, og du kan til hver en tid bede os om at slette dine data.

Samtykke & rettigheder

Med din tilmelding til Protagonists nyhedsbrev eller kurser giver du dit samtykke til, at Protagonist modtager dine persondata/kontaktinformationer som dataansvarlig, og at disse kan

  • anvendes til administrationen af din tilmeldinger (herunder indhentning af kursusevalueringer).
  • benyttes til at informere dig om nye tilbud fra Protagonist.

Jf. Persondataforordningen har du ret til at:

  • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger.
  • modtage de personoplysninger, du har afgivet.